Zawiesić kłódkę na moście Pont des Arts, a klucz rzucić do Sekwany / Hang the padlock on the Pont des Arts bridge and the key throw into the Seine river

Ten gest był przez ostatnie lata tradycją odwiedzających Paryż zakochanych. Nie uwierzę, że ci z Was, którzy byli w Paryżu,nie zawiesili tam kłódki 😉 No tego po prostu nie da się pominąć i wszyscy dobrze o tym wiemy!

My oczywiście nie byliśmy gorsi! Kłódka z naszymi inicjałami zawisła na ostatnim fragmencie mostu, tuż przed tym zrobionym z pleksi. Specjalnie wybraliśmy takie miejsce, aby dobrze je zapamiętać i za każdym razem móc łatwo odnaleźć pomimo takiego kłódkowego tłoku 😉 I wiecie co? Zadziałało! Tak tak, jesteśmy nieco zwariowani i już następnego dnia poszliśmy sprawdzić, czy pamiętamy. Ale zrobiliśmy też oczywiście zdjęcia. Tak na wszelki wypadek. Gdybyśmy jednak zapomnieli. Na pamiątkę także.A może przede wszystkim?

No i powiem Wam, że te zdjęcia były wspaniałym pomysłem.A to dlatego, że teraz tylko one nam zostały. Mieliśmy ogromne szczęśćie, że w ogóle udało nam się tę kłódkę zawiesić. Ale niestety nie będziemy mieli tego szczęśćia, aby w roszcnicę przyjechać w to magiczne miejsce i swoją kłódkę zobaczyć na żywo… 😦

Wszystko dlatego, że Paryż postanowił zerwać z tradycjami. Zniknęły nie tylko kłódki ale także kratki, gdzie można je było wieszać. Na ich miejscu zostały zamontowane przezroczyste panele. Bo podobno zakochani zniszczyli paryskie mosty… Brzmi to mało romantycznie niestety. Przecież zakochani zawieszali te kłódki jako symbol trwałości ich miłości, związku. Sama widziałam kłódki sprzed np 20 lat. Cudownie było iść powoli mostem i czytać wiadomości zapisane na kłodkach, przyglądać się inicjałom i wyznaniom, zastanawiać się jaka była historia ich miłości… I niestety usunięcie tych oznak miłosci nieco psuje zamysł tego postu, który miał opisać miejsce cudownie romantyczne, wręcz idealne na… oświadczyny!

Tak….  było idealnie!

539030_10151311900937737_614189182_n

———

This gesture was for the last few years the tradition of lovers visiting Paris. I will not believe that those of you who were in Paris, not hanged there a padlock 😉 Well, this simply can not be ignored and we all know that!

We certainly were not worse! Padlock with our initials hung on the last fragment of the bridge, just before the one made from plexiglas. We chose that place specially, to  remember it well and every time be able to easily find, despite such big padlock crowd 😉 And you know what? It worked! So yes, we’re a little crazy and the next day went to see if we remember. But we did also, of course, photos. Just in case. In case we would have forgotten. As a souvenir, too. Perhaps first of all as a souvenir?

Well, let me tell you that these pictures were wonderful idea. And it is because now they are the only thing we have. We were very fortunate that in general we were able to hang the padlock. But unfortunately we do not have the same luck to arrive for our anniversary in this magical place and to see live the padlock… 😦

All because Paris has decided to break with tradition. Gone were not only padlocks but also the grille, where it can be hung. In their place there were installed plastic panels. Because, apparently, lovers destroyed the Parisian bridges … It sounds not very romantic, unfortunately. Lovers hung these padlocks as a symbol of the durability of their love relationship. I saw a padlocks before 20 years. It was really wonderfull feeling to go slowly throught the bridge and read messages saved on padlocks, watch the initials and denominations, wondering what was the story of their love … And, unfortunately, removal of the signs of love somehow spoils the idea of this post, which was supposed to describe the wonderfull and romantic place, perfect for … proposal!

Yes …. it was a perfect proposal!

539030_10151311900937737_614189182_n

Reklamy

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s